Khi Bảo Thy hóa “gái quê”, mặc áo bà ba biểu diễn…

Không chỉ riêng Bảo Thy mà nhiều nghệ sĩ khác cũng đã lựa chọn trang phục áo bà ba biểu

Read more

3 Tip “nhỏ” lựa chọn trang phục biểu diễn giúp bạn nổi bần bật

3 lưu ý nhỏ nhưng lại giúp cho việc chọn lựa áo bà ba biểu diễn dễ dàng hơn, bắt

Read more